Svaz vodáků České republiky

Elektronická evidence členské základny, klubů a posádek II.
Elektronické přihlášky na závody

Členové

Evidence členů. Závodníci, rozhodčí, funkcionáři, ...

Kluby

Evidence klubů, seznam jejich členů a posádek

Posádky

Sestavování posádek, nasazování do závodů

Závody

Správa závodů, vytváření a sestavování startovních listin